צמחייה בנוף סלעי

יצירת זכוכית של האמן פרלי פלציג שבה נראית צמחיית הסלעים באזור כפר עציון.   מיכאל יעקובסון, "סיבוב בבית הכנסת בקיבוץ כפר עציון", יומן הרשת "חלון אחורי".. רפאל בשן, "קולנוע עם נשמה", מעריב, 22 בפברואר 1954. שלמה שבא, "בתי ציבור ללא קישוט", דבר, 28 במארס 1963. גדעון עפרת, "אמנות קירונית בישראל: שנות ה־50".