777777777 777777777

ארבעת המינים במוֹצָא

66666666

לפי דברי האמן שאול יוסיפון, המוטיב של הפסיפס הוא ארבעת המינים והם הוצבו על קיר הבטון מעל החלונות מתוך רצון להדגיש את חשיבותה של מוצא לאורך ההיסטוריה ולהעביר מסר של אחדות, התחדשות והמשכיות. הנושא נבחר גם…
להמשך קריאה

777777777