יציאת מצרים ומבצע קדש

66666666

זהו שחזור ציורי הקיר שצייר דן לבני בחדר האוכל הישן בליל הסדר 1957. הציורים מתארים את סיפור יציאת מצרים ובו־בזמן את סיפור מבצע קדש בסיני 1956, שחיילי מחזור ב'  ובהם דן לבני לחמו בו. דן לבני נולד…
להמשך קריאה

777777777