דמויות

את הפסיפס עשו עם לסיום י"ב קבוצת תלמידי נעל"ה בהנחיית האמן יורם אופק.

נהלל ממעוף ציפור

בשל הסביבה החינוכית שיבצה האמנית בעבודה חשבוניות וחרטה נוסחאות מתמטיות. בצד הדפיסה סצֵנות מימי ראשיתה של נהלל (לפי תצלומים): עודרים במעדר, קוטפות תפוזים וביקורו של ויצמן ביישוב. כיום קשה לראות את החלקים הללו, הם היטשטשו.

הזורע

התבליט היה קבוע בכניסה לבניין הסמינר למורים בנהלל. משנהרס הבניין, הוא הועבר למועדון הוותיקים בכפר.