דמויות וספסל

66666666

מיזם של נשים יהודיות ובדואיות הגרות כולן בסביבת הנחל – את הספסל יצרו ב־2018, ואת הדמויות בטיילת נחל ציפורי – ב־2019….
להמשך קריאה

777777777