777777777

חגי ישראל

66666666

פסיפסים לחגי ישראל בבית הכנסת "עטרת יצחק", ניר עציון. פסיפסים מלבניים אופקיים הנמצאים בין החלונות המלבניים האנכיים והצרים של בית הכנסת, ובהם סמלי חגי ישראל ומועדיו….
להמשך קריאה

777777777

שבכת ברזל

66666666

שבכת בעזרת הנשים בבית הכנסת "עטרת יצחק" ניר עציון, ועוד שתי עבודות תואמות משתי צידי דלתות הכניסה. בשבכה המרכזית מחבר עם אותיות שם בית הכנסת "עטרת יצחק" לזכר סר אייזיק וולפסון, שתרם את הכסף לבניית בית…
להמשך קריאה

777777777 777777777