777777777 777777777

אמנות לחימה

66666666

וואדוקאן דוג'ו הוא בית הספר לאמנות הלחימה – אייקידו בפרדס חנה, ורינה לב שציירה את הציור על המקלט, היא מתלמידות המקום….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777