על נהרות בבל

66666666

עוד מידע על בית הכנסת, מיכאל יעקובסון.   יש הסבורים שחלק מן הציורים צוירו בידי יצחק בק. בסקירת הציורים עולה שהציורים בבית הכנסת נעשו בכמה שלבים, ויש  הסבורים שחלק מן הציורים צוירו בידי יצחק בק….
להמשך קריאה

777777777

עיטורים

66666666

ציורי קיר משוחזרים בישיבת לומזה. ישיבת לומז'ה נחנכה בפתח תקווה ב־1926 בנוכחות הראי"ה קוק והרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל. באותה תקופה למדו בה כ־60 בחורים. היה זה סניף של הישיבה שהוקמה ב־1883 בעיר לומז'ה בפולין בידי…
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777