צוּרוֹת

מבנה בקיבוץ שלאורך קירותיו החיצוניים עשה האמן הטבעות בטון עיטוריות.

פסיפס הזיכרון

לוח ההנצחה לזכר חברי הגרעין הארגנטינאי ד שהלכו לעולמם, ובהם אחיו של האמן זאב ימבורג, ניצב במרכז הקיבוץ, ועליו פסיפס מופשט.

ברזל וענפים

תבליט של חתיכות ברזל מנוסרות בקפידה ושני ענפי עץ.  

התיישבות וחקלאות

עבודת קרמיקה של משה סעידי מכפר מנחם המבטאת ביטוי מופשט ליבולים חקלאיים, היא נקבעה על חדר האוכל שתכנן האדריכל שמואל מסטצקין. מצב השתמרות היצירה: טוב.