טופס הערכת יצירה

טופס הערכת יצירה
* שדה חובה

1. אודות האמן והיצירה

2. תיארוך

3. משמעות ותפקיד היצירה ודימויה

1 – לא משמעותי 5 - מאד משמעותי

4.הקשר בין היצירה לבין הקהילה

5. שימור וטיפול ביצירה

1- טוב מאד 5 - בסכנת הרס
1- תרומה נמוכה 5 - תרומה גבוהה

6. סיכום

1 – בעדיפות נמוכה 5 – בעדיפות גבוהה
Sending