המחוללים

תיק תיעוד של מלון הנשיא, אדריכל גיורא סולר, עמ' 137. מצב השתמרות היצירה: המלון נמכר ועומד להיהרס. במשך הזמן גם התרחשה בו שרֵפה. היצירה שרדה, אך היא מלוכלכת, מכוסה בפיח ובגרפיטי….
להמשך קריאה