דחף ושוט בטיסה

צמד תבליטים החודרים מהמסדרונות המסחריים של אולם הקופות של תחנת אגד בת גלים בחיפה אל לב אולם הנוסעים ומרחפים בחלל. נושאי התבליטים משתלבים בייעוד המבנה כמסוף נוסעים ומרכז תחבורה מטרופוליני ומשלבים מהמקורות ומהתרבות העברית המודרנית.

סמלהּ של אגד

  נועם דביר, "מסמל האדריכלות המודרנית לשלט פרסומת", הארץ, 14 במארס 2012.   מצב השתמרות היצירה: האלמנט הפיסולי נעלם כבר לפני כמה שנים וגם הבניין נהרס.

חלקי תַּצְרֵף

ציור קיר על גדר תחנת אגד בת גלים, ובו נראים חלקי תצרֵף ובמרכזם ציורים של לב, תפוח, עלה, דגים ועוד. את הציור יצרו תלמידי בסמ"ת בהדרכת גליה אבני.   מצב השתמרות היצירה: דהוי.

מִבְחַר עֲמָקַיִךְ מָלְאוּ רָכֶב

צמד תבליטים החודרים מהמסדרונות המסחריים של אולם הקופות של תחנת אגד בת גלים בחיפה אל לב אולם הנוסעים ומרחפים בחלל. נושאי התבליטים משתלבים בייעוד המבנה כמסוף נוסעים ומרכז תחבורה מטרופוליני ומשלבים מהמקורות ומהתרבות העברית המודרנית. בתבליט המזרחי פרשים רכובים על סוסים והפסוק "מִבְחַר עֲמָקַיִךְ מָלְאוּ רָכֶב" (ישעיהו כב, ז).