הסוללים והבונים

ארבעה לוחות אבן שיש, ובהם נראים בנאים ולידם פסוקים מן המקורות. מצב השתמרות היצירה: טוב.