777777777 777777777

הטרקטורים

66666666

את הקיר ציירו בני־המצווה בשנת 2021 בעזרת הוריהם ומדריכיהם בהנחיית ברוריה פרויליך. בקיר מתועדים כלי התחבורה ששימשו בקיבוץ גינוסר. הקיר הוא חלק מסככת הטרקטורים שהוקמה במקום ב־1955….
להמשך קריאה

777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777 777777777