פונדקא דלביא

ציור קיר במלון אל מול אולם בית הכנסת, המתאר את פונדקא דלביא, פונדק דרכים שעמד בימי המשנה בדרך בין ציפורי לטבריה (בקרבת קיבוץ לביא של היום). הציור מראה את העוברים ושבים שבאו ללון בפונדק. "פונדקא דלוי" נזכר בתלמוד במסכת שקלים ז:. מצב השתמרות היצירה: התקלפות צבע מקומית בחלקים מן היצירה.

וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה אַהֲרֹן… וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים

פסיפס המראה ענף שקדייה פורח ובצידו הפסוק: "וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה אַהֲרֹן… וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים", במדבר יז, כג. הפסיפס שנמצא על הקיר בחצר בית הכנסת ליד הכיור שבו נוטלים הלוויים ידיים לכוהנים לפני ברכת כוהנים, נתרם על ידי משפחה מלביא וכתוב לידו: "מוקדש לזכרם של הורינו ר' חזקיהו אברהם הלוי ורעיתו שענדל בת יששכר דוב הלוי, ע"י … Continued

שנים עשר השבטים

פסיפס סמלי שנים עשר שבטי ישראל מסודרים בסדר של חושן הכהן הגדול. האומן היה מורה לאמנות בחיפה ונעזר בתלמידיו ביצירת הפסיפס. הפסיפס נמצא בחצר בית הכנסת הסמוכה גם לבית המדרש, ויש אפשרות להקים מעליו חופה לחתונה.