שיבולים

במוסך "התבור" הייתה מרפסת פתוחה, והמנהל של המוסך ביקש שיכין גדר עיטורית. שמעון לוי שרטט את הגדר ובמסגרייה הכינו. כשהמוסך נסגר, הגדר הועברה לקיבוץ מזרע.

חלונות

היצירה הייתה תלויה על דלתות חדר האוכל, והיום היא שמורה במוזאון מזרע הקטנה.