צ'י

תערוכת הפסיפסים "איכות הסביבה". התערוכה משתרעת לאורך 25 מטר.

שדה

תערוכת איכות הסביבה. התערוכה משתרעת לאורך 25 מטר.

אופניים

תערוכת הפסיפסים "איכות הסביבה". התערוכה משתרעת לאורך 25 מטר.

הכול ירוק

תערוכת הפסיפסים "איכות הסביבה". התערוכה משתרעת לאורך 25 מטר.