מדעים

בבניין עומדים לעשות שיפוץ ומתכוונים להסיר את הקישוטים הללו.

פסיפס של מקצועות לימוד

רחל בוקעי קירות פסיפס מחוץ למבנה בית הספר משני צדדיו של שער בית הספר. בקיר הימני – תחומי לימוד שונים כגון ביולוגיה, מוזיקה ואת סמל העיר רחובות. הקיר השמאלי עוסק באיכות הסביבה ומודבקים עליו חלקי פסיפס שיצרו פרחים, פרפרים, ציפורים וסמל "איגוד ערים לאיכות הסביבה".

ריקוד בשמש

יצירתו של האמן ופרופ' פאול קונרד הניך בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל בטכניון. האמן היה פרופסור במחלקה לארכיטקטורה בטכניון ופיתח שיטת ציור שכונתה "אמנות השמש".  ראו כאן. עוד מידע על פאול קונרד הנריך באדיבות סטודיו "תכלת". "אמנות בחיפה: בית ארדשטין", דבר, 4 במאי 1956.  "'הסימפוניה' של פאול הניך", מעריב, 24 באפריל 1980 "פיתוח אחורנית", דבר, 11 … Continued

כרטיסיית ניקוב

העבודה מתארת סרט מנוקב שבראשית ימי המחשוב בשנות השישים שימש להעברת מידע דיגיטלי. העבודה מעשתה בידי מילר־בלום משרד אדריכלים.

דיאגרמות על משקולות האטום

היצירה מוצבת באולם ההרצאות המרכזי של בניין לימודי כימיה בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית. מצב השתמרות היצירה: צבע היצירה דהה ויש לחדש אותו ולנקות את היצירה.