מאגר זה כולל את יצירות הקיר שעד כה נאסף אודותיהן מידע. המאגר מתעדכן וניתן לפלח את אופן הצגת המידע לפי מאפיינים: יישוב, אמן, טכניקה, תקופה או נושא. אם ברשותכם מידע נוסף על אמנות קיר מלאו את הטופס המיועד לכך ושלחו אלינו.