לזכרם

עוד מידע, "עמודים לזיכרון", סמדר ברק. מצב השתמרות היצירה: היצירה נמצאת מאחורי האנדרטה החדשה יותר, ואפשר להגיע אליה במדרגות, אך היא נסתרת מעיני כול וכיום גם מכוסה ברובה בצמחייה (קיץ 2021).

הווי הסטודנטים

התבליט הוצב בשנת 1966 לערך, סמוך לכניסה ששימשה בעבר הכניסה הראשית. הפסל שופץ לפני שנים אחדות.  

יד קנדי

קיר בטון פיסולי נמוך עשוי בטון יצוק ובו מוטיבים צורניים.

ציפור

תבליט נחושת צורני על החזית הדרומית של בית הספר אורט כפר סבא", הפונה אל הכביש הראשי. מצב השתמרות היצירה: טוב.