מערכות שורשים

ציור השורשים הוא חלק מן התוכנית לשימור ולפיתוח הגן שיזם המתכנן והפסל הסביבתי רן מורין. תוכניתו התבססה על מחקר נרחב שערך על תולדות המקום. נקודת המוצא של התוכנית היא שהגן הבוטני הוא נכס תרבותי רגיש שיש לשמר ולפתח באופן המתאים לתפיסה האקולוגית הייחודית שלו.

סיפורה של יחידת מצוף

את השלט יזם אלוף משנה ישראל קרן, שבשירותו הצבאי היה ביחידה על הר הצופים. עיצבה אותו אירית זהר וייצר אותו זיו פולקובסקי. את הטקסט כתב המשורר חיים גורי. צילום האוויר שבשלט הוגדל  מתוך פנקס הכיס שקיבל מחיל המודיעין "מלך ההר האחרון" מנחם שרפמן. לצורך השלט הוגדלה המפה. יחידת מצוף 247 הוקמה ב־1955 כדי לשמור על … Continued