בראשית

ויטראז'ים בנושא סיפור הבריאה – בראשית. מצב השתמרות היצירה: טוב. השימור מעוגן בצו בית משפט, מאז שבית החולים נמכר לקופת חולים מאוחדת.   עוד מידע. פייסבוק.