DEDE – מִקבץ יצירות

DEDE הוא שם העט של אמן ישראלי שנולד כנראה בסוף שנות ה־80 של המאה העשרים. החל להציג את יצירותיו ברחובות תל אביב־יפו ב־2006. סימן ההיכר שלו הוא ציורי האגד המידבק, ומכאן כינויו Dede Bandaid, לפי הוויקיפדיה.   היעלים – היעלים הם בעלי חיים מקומיים החיים במדבר שעליהם להיאבק על טריטוריה ועל קיומם בעקבות הנזק שבני … Continued